Rhinoplastie: al je vragen over neuscorrecties beantwoord

Geüpdatet op 6 september 2021 door Virginie Dupont
Rhinoplastie: al je vragen over neuscorrecties beantwoord Getty

Rhinoplastie is plastische chirurgie voor de neus. Het is een van de populairste ingrepen, want het is onze neus die ons gezicht in balans brengt – of net niet. Meestal is het de grootte van ons reukorgaan die ons parten speelt. Soms is dat terecht en soms denken we dat alleen maar. Feit is dat die gedachte al snel een heus complex kan worden. En dan kan een neuscorrectie een handje helpen.

Over het algemeen dient een neuscorrectie om het uitzicht van de neus via chirurgische ingrepen te wijzigen. Er bestaan trouwens verschillende types rhinoplastie. Het is dus de bedoeling om de neus zo mooi mogelijk te maken, maar het resultaat moet er wel natuurlijk blijven uitzien. Wat zijn de verschillende types rhinoplastie, waaruit bestaan ze en hoeveel kost een ingreep?

PRIMAIRE NEUSCORRECTIE

Primaire rhinoplastie is een neuscorrectie bij patiënten die nooit eerder een dergelijke ingreep hebben ondergaan. Het bot en kraakbeen die de neus vormen, worden geremodelleerd om zichtbare misvormingen te corrigeren. Hierbij behoudt de chirurg de structuur van de neus en voert hij kraakbeentransplantaties uit zodat het resultaat natuurlijk oogt.

Voor wie?

Deze ingreep is bedoeld voor mensen die de grootte van hun neus willen aanpassen om hun gezicht in harmonie te brengen. Hoewel dat niet het voornaamste doel is, kan primaire rhinoplastie in bepaalde gevallen zelfs de ademhalingsfunctie verbeteren.

Heb je een van nature gebogen neus? Staat het neustussenschot wat scheef? Heb je een bult op je neusrug of een hangende neus? Dan kan een primaire neuscorrectie je neus opnieuw vormgeven.

Hoe verloopt de ingreep?

Vóór de ingreep moet je twee keer langs bij de arts. Tijdens die bezoeken beantwoord je vragen over waarom en wat je precies wenst en er wordt een klinisch onderzoek van je neus uitgevoerd. Pas na de analyse van de weefsels en de neus en na een fiberscopie kan de chirurg bepalen welke procedure hij of zij zal volgen.

Daarna zal hij/zij je uitleggen hoe de ingreep zal verlopen, welke risico's ermee gepaard gaan en welke complicaties zich eventueel na de operatie kunnen voordoen. Tot slot zal hij/zij je, nadat je het toestemmingsformulier hebt ondertekend, een prijs voorleggen.

Primaire rhinoplastie gebeurt meestal in dagziekenhuis en onder algemene verdoving. De ingreep kan tussen een en vier uur duren, afhankelijk van de techniek die de chirurg gebruikt.

Na de neuscorrectie wordt meestal een spalk geplaatst. Die wordt na zeven dagen verwijderd. Het eindresultaat kun je pas na een tot twee maanden bewonderen.

Hoeveel kost primaire rhinoplastie?

Een primaire neuscorrectie kan tussen 4 000 en 10 000 euro kosten.

SECUNDAIRE OF HERSTELLENDE RHINOPLASTIE

Een secundaire of herstellende neuscorrectie moet fouten corrigeren die na een primaire rhinoplastie zijn verschenen. Deze ingreep volgt dus op een eerste operatie die mogelijk gebroken botten, ademhalingsmoeilijkheden of andere heeft veroorzaakt. Maar opgelet, na de eerste neuscorrectie moet je minstens een jaar wachten voor je tot herstellende rhinoplastie kunt overgaan.

Voor wie?

De herstellende rhinoplastie is voor mensen die een neuscorrectie hebben gehad waarbij iets is misgelopen. Het is echter belangrijk om na de eerste ingreep een jaar te wachten voordat je een secundaire neusoperatie kunt ondergaan. De weefsels moeten immers volledig geheeld zijn en het oedeem moet verdwenen zijn vóór de chirurg je neus opnieuw kan opereren.

Ook hier is er vooraf een doktersbezoek nodig, waarbij je de foto met je oorspronkelijke neus laat zien zodat de arts kan nagaan welke fouten moeten worden rechtgezet. Dit helpt ook om te begrijpen wat er bij de primaire neuscorrectie is fout gegaan. Die tweede ingreep kan complexer zijn dan de eerste. Het is dus zeker nodig dat je vooraf naar de dokter gaat zodat die kan bepalen wat er precies mogelijk is.

Hoe verloopt de ingreep?

Een geslaagde secundaire rhinoplastie vergt een minutieuze voorbereiding. De chirurg moet zich immers concentreren op de wijzigingen die tijdens de eerste ingreep zijn uitgevoerd en de eventuele neveneffecten daarvan op het neustussenschot, vreemde voorwerpen in de neus, beschadigd kraakbeen...

Je hoeft er maar een nacht voor in het ziekenhuis te blijven en de operatie kan zelfs in dagziekenhuis worden uitgevoerd, op voorwaarde dat er geen transplantaties of botbreuken zijn voorzien. In de meeste gevallen verwijdert de chirurg het teveel aan bot en kraakbeen en brengt hij hechtingen aan ter hoogte van het kraakbeen van de neustip om de vorm ervan te corrigeren of het neustussenschot recht te zetten. De periode na de ingreep verloopt ongeveer zoals na de eerste operatie, maar het duurt wel wat langer tot alle wonden zijn geheeld. Het duurt trouwens minimaal een jaar tot het oedeem helemaal geresorbeerd is.

Hoeveel kost een herstellende neuscorrectie?

De prijs voor een herstellende rhinoplastie kan variëren van 9 000 tot 14 000 euro.

rhinoplastie intervention chirurgicale )

Posttraumatische neuscorrecties

Posttraumatische neuscorrecties zijn nodig nadat de neus gebroken is. De ingreep moet dan de gevolgen van de breuk herstellen, wat betekent dat ze niet puur esthetisch is. Deze operatie is trouwens complexer dan andere esthetische neuscorrecties. Als de neus vervormd is, kunnen er immers transplantaties van bot en kraakbeen nodig zijn.

Posttraumatische rhinoplastie gebeurt gemiddeld binnen zes maanden na de traumatische gebeurtenis en de daaropvolgende medische noodingreep.

Voor wie?

De posttraumatische neusoperatie is bestemd voor mensen bij wie de externe neusstructuur ten gevolge van een letsel is verschoven. Ze wordt dus enkel toegepast bij neuzen met een schuin tussenschot, ingedrukte neuzen of een verstopte neusholte door het verschuiven van de structuren. Deze ingreep is ook aangewezen wanneer het neustussenschot door een breuk afwijkt van zijn as.

Het is belangrijk te onthouden dat dit soort ingrepen alleen mogelijk is bij verplaatste breuken.

Hoe verloopt de ingreep?

Net zoals bij de andere types neuscorrecties word je bij deze ingreep gedurende 24 uur in het ziekenhuis opgenomen en gebeurt de operatie onder algemene verdoving.

Meestal past de chirurg een nasale reconstructietechniek toe om de botten en het kraakbeen opnieuw vorm te geven. Vaak voert hij bot- en kraakbeentransplantaties uit om de neusstructuur te herstellen. Hierdoor kan de operatie wel zwaarder worden. Het resultaat is een mooiere neus en ook de ademhalingsproblemen door misvorming zijn verleden tijd.

De eerste weken na de ingreep kun je nog een matige pijn voelen en gaat het door de neus ademen moeilijk. Ook de spalk kan in het begin hinderlijk zijn.

Gedurende een tot drie maanden mag je geen enkele sport beoefenen maar de littekens van de ingreep nemen na een drietal weken af.

Hoeveel kost een posttraumatische neuscorrectie?

Posttraumatische rhinoplastie wordt door de sociale zekerheid gedekt. De prijs bedraagt tussen 4 000 en 7 000 euro.

Etnische neuscorrectie

Etnische neuscorrectie wordt beschouwd als een zogenaamde "gespecialiseerde" ingreep omdat ze de specifieke structuur van bepaalde neuzen verandert. Ze wordt vooral aangevraagd om elementen te corrigeren die als "onvolmaakt" worden gezien door patiënten met een neus die typisch is voor hun etnische origine.

intervention chirurgicale nez

Voor wie?

Etnische rhinoplastie is aangewezen voor mensen die bepaalde eigenschappen willen veranderen die te zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Meestal willen ze een minder brede neus of een neus met een groter profiel. Het gaat meestal om typische kenmerken van Afrikaanse en Aziatische neuzen, vandaar de naam "etnische" neuscorrecties.

Hoe verloopt de ingreep?

De methodes die bij een etnische neuscorrectie worden toegepast, zijn vergelijkbaar met die van de klassieke rhinoplastie. Het verschil zit hem in het feit dat de chirurg rekening moet houden met de bijzonderheden van de structuur van de neus.

De ingreep duurt anderhalf uur tot drie uur, onder algemene verdoving. Ook hier word je een dag in het ziekenhuis opgenomen.

Bij etnische rhinoplastie kunnen kraakbeentransplantaties plaatsvinden om te voorkomen dat de neustip gaat hangen of dat de neusschelp invalt. Er kan een implantaat worden geplaatst om een al te platte neus te corrigeren of de neustip wat op te tillen. Er kan een bijkomende ingreep gebeuren bij de neusgaten om die minder breed te maken...

Het oedeem ten gevolge van de ingreep kan langer aanhouden dan bij een klassieke neuscorrectie, maar over het algemeen loopt de hersteltijd gelijk.

Tot slot willen we nog opmerken dat het resultaat van een etnische neuscorrectie de etnische kenmerken van je neus niet volledig wegneemt. Het is met andere woorden niet mogelijk om met een "westerse" neus weer buiten te wandelen, toch zeker niet als je een natuurlijk resultaat wenst.

Hoeveel kost een etnische rhinoplastie?

Een etnische neuscorrectie bij een plastisch chirurg kost gemiddeld 8500 euro. Maar dat kan oplopen tot 11 000 euro, afhankelijk van de omvang van de ingreep.

LEES OOK:

Plastisch chirurg Paul Nassif lanceert een eigen cosmeticalijn

Een gladde huid en body confidence: een dag in de huid van Vanessa aka @thewildgirlblog

We want: duurzame en inclusieve swimwear voor elk lichaam