Europese wet beschermt vrouwen tegen geweld

Geüpdatet op 27 februari 2024 door ELLE Partner
Europese wet beschermt vrouwen tegen geweld ©Unsplash

Elk jaar worden ongeveer 80.000 vrouwen vermoord in wat we femicide noemen: het doden van een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar wil het Europees Parlement verandering in brengen met de nieuwe richtlijn inzake geweld tegen vrouwen.

“Vrouwen moeten zich veilig voelen in Europa”, zegt Europarlementslid Frances Fitzgerald. “Om die reden is het van essentieel belang dat de EU als een pleitbezorger van gelijkheid en mensenrechten, zich inzet voor vrouwen en concrete stappen onderneemt”. Dat opzet vertaalt zich nu in een gloednieuwe Europese richtlijn die vrouwen beter moet beschermen.

Voorkomen, berschermen en vervolgen

Met de richtlijn worden verschillende misdrijven in de Europese Unie strafbaar gesteld.

Onder meer genitale verminking en gedwongen huwelijken komen in het vizier: ze worden als misdrijven opgenomen in de EU-wetgeving. De richtlijnen voorzien in maatregelen om verkrachting te voorkomen en het bewustzijn over instemming te vergroten. In de nieuwe wetgeving wordt ook rekening gehouden met nieuwe fenomenen zoals cybergeweld tegen vrouwen. De lidstaten zullen ernaar streven mensen ervan bewust te maken dat seks zonder toestemming als een strafbaar feit wordt beschouwd. De richtlijnen verzekeren ook een betere toegang van slachtoffers van seksueel geweld tot de rechter en stellen slachtoffers in staat om schadevergoeding te eisen in de loop van de strafprocedure. Het akkoord omvat ook verplichtingen om gespecialiseerde bescherming en ondersteuning te voorzien.

"Voor het eerst geeft de Europese Unie een duidelijke boodschap af dat we geweld tegen vrouwen serieus nemen”, zegt Frances Fitzgerald. “Hoewel in deze richtlijn niet alles wordt geregeld wat het Parlement zou willen, waaronder een strafbaarstelling van verkrachting op grond van het ontbreken van instemming, worden er belangrijke stappen gezet op het gebied van preventie, bescherming en vervolging. Het is een belangrijke stap om van Europa het eerste continent ter wereld te maken waar geweld tegen vrouwen is uitgebannen."

LIBE/FEMM - Trilogue on Domestic violence
©Frances Fitzgerald

Katalysator voor positieve verandering

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld treffen naar schatting één op de drie vrouwen in de EU. In 2014 deed één op tien vrouwen melding van seksueel geweld en één op twintig van verkrachting. Meer dan één op de vijf vrouwen viel ten prooi aan huiselijk geweld. Ook op het werk krijgen vrouwen te maken met geweld: in ongeveer een derde van de gevallen waarin vrouwen in de EU werden geconfronteerd met seksuele intimidatie, gebeurde dit op het werk.

“We zullen blijven vechten voor vrouwenrechten tot er een onmiskenbare maatschappelijke verandering plaatsvindt”, zegt Europarlementslid Evin Incir. “Deze overeenkomst is een katalysator voor positieve verandering, een streven naar voortdurende verbetering en een bewijs van onze collectieve verantwoordelijkheid in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.”

Maar het werk is nog lang niet af. Een recente studie van UCLouvain toont aan dat 14% van de studenten slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld of verkrachting. “De strijd voor vrouwenrechten is er één van lange adem maar stap voor stap bouwen we verder aan een feministisch Europa, zegt Evin Incir. Deze richtlijn zal een belangrijke rol spelen om gendergerelateerd geweld te voorkomen. De vermelding van het artikel over consent is belangrijk, het zal zorgen voor een veilige samenlevingen voor iedereen, ook op scholen. Vandaag start een nieuw tijdperk: een tijdperk waarin de rechten van vrouwen in Europa worden versterkt.”

Evin Incir in het Europees Parlement
©Evin Incir

Dit artikel werd opgesteld in nauwe samenwerking met het Europees Parlement.

Lees ook :

Wat zijn peptiden en waarom gaan ze viraal op TikTok?

Samsung Galaxy S24, een snufje couture

Food alert: het Steigenberger Icon Wiltcher's Hotel organiseert zijn eigen gastronomisch festival