Leer uitblinken op de werkvloer met de Google workshop #Iamremarkable

Geüpdatet op 3 december 2019 door ELLE Partner
Leer uitblinken op de werkvloer met de Google workshop #Iamremarkable

Het gaat hier niet enkel om een workshop, maar om een zoektocht naar jezelf en een nieuwe professionele carrière… We praatten met Anna Vainer, van het #IamRemarkable concept, die ons er alles over vertelt.

Kan je ons meer vertellen over het concept van de #IamRemarkable workshop?

Het is een initiatief waarmee we vrouwen willen aanmoedigen om ambitieus te zijn en er ook voor uit te komen. Gedurende 90 minuten helpen we ze op weg om hun ambities waar te maken.

Hoe is dit allemaal gestart?

Drie jaar geleden organiseerde ik een workshop voor vrouwen. Ik vroeg hen om op een blad te noteren wat ze in hun leven al hadden gerealiseerd waarop ze fier waren. Daarna vroeg ik wie wou rechtstaan en luidop voor de groep wou voorlezen wat ze had neergeschreven. Bijna niemand durfde… Waarom? Toen ik erover begon na te denken en er met anderen over sprak, kwam ik tot de vaststelling dat meisjes in ons opvoedingsmodel aangeleerd wordt om bescheiden te zijn, om niet op te scheppen over wat we hebben gedaan. Een studie heeft trouwens aangetoond dat vrouwen die opscheppen, als slecht gezien worden door anderen. Ik praatte er onlangs nog over met een vriendin die bij Google werkt in New York. Ze zei me: “Tijdens deze workshop leren mensen zichzelf veel beter kennen, super interessant! Laten we het op video vastleggen!” We zijn gestart met een pilootproject in Polen met 200 vrouwen. De deelnemers merkten achteraf een enorme impact op hun leven. Ze hadden meer zelfvertrouwen en raadden anderen zelfs aan om de workshop te volgen zodat ook zij de voordelen zelf konden ondervinden.

Tot wie richt deze workshop zich?

Oorspronkelijk richtte deze workshop zich uitsluitend tot vrouwen. Door de maatschappelijke druk hadden ze zo weinig zelfvertrouwen dat het voor hen onmogelijk was om te erkennen dat ze fantastische dingen hadden gedaan! Maar eigenlijk richt deze workshop zich tot alle minderheden die zich niet zeker genoeg voelen om het woord te nemen en op te scheppen over zichzelf. Dat kan een groep gekleurde vrouwen zijn, lesbiennes of vluchtelingen, man of vrouw… Wie je bent en in welk milieu je vertoeft, is zo bepalend voor je zelfvertrouwen, dat we deze workshop eigenlijk over de hele wereld en in alle sociale klassen kunnen geven. Niet onbelangrijk, we letten er altijd op dat we toch een aandeel mannen in onze workshops hebben. Als je kijkt naar de directiecomités van de meeste bedrijven, bestaan deze bijna uitsluitend uit mannen. Daarom is het belangrijk dat ze er ook bij zijn! Om te horen over welke kwaliteiten deze getalenteerde vrouwen beschikken en om ervoor te zorgen dat de zaken veranderen. We hebben hen en hun bereidwilligheid dus zeker nodig om er te komen. Zo is het nu eenmaal.

Wat steek je op tijdens de workshop?

Tijdens de workshops gaan we steevast voor twee doelstellingen: we willen werken aan de vaardigheden en de motivatie van de deelnemers, en we willen de zelfpromotie van vrouwen aanmoedigen en de negatieve connotatie die dat met zich meebrengt doen verdwijnen. Pas als mensen dat gaan inzien, kunnen er dingen veranderen!

Hoe gaat het in zijn werk?

De workshops zijn onderverdeeld in 3 stappen. We starten met hoe de maatschappij kijkt naar de zelfpromotie van vrouwen. Dat is belangrijk, om te bewijzen dat het niet de vrouwen zijn die ervoor hebben gekozen om zich koest te houden en bescheiden te zijn. Daarna gaan we aan de slag met oefeningen, waarvan ik de inhoud uiteraard niet verklap om het verrassingseffect te behouden. Het zal je niet verbazen dat deze stap soms erg emotioneel kan zijn. We eindigen met een samenvatting van ieders ervaring en we stellen oefeningen op maat samen om het zelfvertrouwen verder te “trainen” eenmaal terug thuis.

Wat moeten we onthouden over deze workshop?

Dat praten over je professionele successen niet gelijk staat met opscheppen. Het gaat over objectieve feiten. Dat wat je doet niet sterker is dan wat je zegt. Veel mensen, vooral vrouwen, denken dat, als je goed werk levert, dat altijd gezien wordt en automatisch uitmondt in erkenning en een promotie. Maar dat is helemaal zo! Je moet je verhaal vertellen, laten weten aan de mensen om je heen, aan je bazen, dat je je elke dag 100% geeft en dat je het verschil maakt! Anders weten ze het echt niet. Wist je dat de meeste vrouwen, na het volgen van onze workshop, erin slagen om hun professionele doelen te bereiken? Een ongelooflijk compliment voor ons, en voor hen…

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Google.