10 tips om foute mannen te vermijden

Gepubliceerd op 25 maart 2016 door Elise
10 tips om foute mannen te vermijden

Val jij steeds op "foute types"? Sukkel jij steeds in een relatie met een "bad boy". Vermijd een ongelukkige relatie met deze 10 tips: 

#1: Prent je in: de foute man of vrouw bestaat niet

Volgens seksuologe en relatiecoach Rika Ponnet bestaat er niet zoiets als 'de foute man' of 'de foute vrouw', maar wel foute relatiepatronen en -keuzes. 

#2: Je kiest zélf op wie je verliefd wordt

Nogal wat mensen gaan ervan uit dat ze bij toeval op iemand verliefd worden. Dat is niet zo. De controle over onze partnerkeuze ligt bij onszelf, we zijn dus niet afhankelijk van de ‘grillen van de liefde’. Allemaal vertonen we een patroon in onze relaties.

#3: Het belang van 'mama's kindjes' en 'daddy issues'

Al onze relaties vertonen patronen. We leren wat liefde is van onze ouders. Dat is de basis voor onze latere relaties. Je herhaalt in je partnerkeuze de patronen die je van thuis hebt meegekregen.", aldus Rika Ponnet. Als mens leren we allemaal wat liefde is bij onze eerste zorgfiguren, meestal onze ouders. De manier waarop zij met ons hechting en emotionele binding tot stand brengen, de manier waarop zij voor ons zorgen en tegemoet komen aan onze noden en behoeftes, legt de basis voor al onze latere relaties.

#4: Herken het patroon

Heb jij veel nood aan bevestiging, en heeft jouw partner net nood aan tijd voor zichzelf en aan vrijheid? Hij/zij ervaart jouw nood aan het delen van emoties vaak als verstikkend, en jij ziet die nood aan ‘een eigen ding doen' als een afwijzing. Gevolg? Er ontstaat een machtstrijd met als inzet: hoe krijg ik de ander zo ver dat hij of zij tegemoet komt aan mijn diepste noden, aan de tekorten die ik vanuit mijn opvoeding heb ervaren. Zodra we dat kunnen in zien - dat we in relaties niet met elkaar in strijd gaan omdat we te verschillend zijn, maar om de liefde te krijgen zoals we ze graag willen - wordt er veel duidelijk."

#5: We vallen op de tekorten van een ander

De vraag ‘Hoe vermijd ik foute mannen/vrouwen?' vervang je dan ook beter door ‘Waarom val ik op foute mannen/vrouwen?'. In essentie vallen we op de tekorten van de ander, niet op zijn of haar positieve eigenschappen en we doen dit omdat het ook onze eigen tekorten zijn", vertelt Rika Ponnet. Voor wie we vallen zegt dan ook veel over onszelf. 

1/

#6: Pas op voor het dominante type

Wie altijd op dominante haantjes valt, kampt vaak met een laag zelfbeeld en worstelt met onzekerheden. Hij oogt dan zelfzeker, prijst haar aanvankelijk de hemel in, zet haar op een voetstuk (wat een goed gevoel geeft), maar al snel neemt dit gedrag ongewenste properties aan. Zij wordt gemanipuleerd en in een gouden kooi gezet, gecontroleerd… Het gekke is: hoe stoer hij ook lijkt, zijn controledrang komt eveneens voort uit onzekerheden.

#7: Duik in je liefdesverleden

Ga na wat je aantrok in je foute ex-partners en waarom dat zo is. Je kan dit patroon bijsturen door aan je zelfbeeld te werken, je niet alleen door je angsten en behoeften te laten leiden.

#8: Erken je eigen onzekerheden

We groeien en evolueren elke dag, vanuit nieuwe ervaringen, relaties. Denk na over wat jouw onzekerheden zijn. Wat ze met je doen op het moment dat ze je leiden naar de foute man of vrouw.

#9: Ga niet heel hard op zoek naar de juiste partner

Probeer te beseffen wat er emotioneel kan meespelen als jij verliefd wordt op iemand. Er zijn heel wat zaken die bepalen waarom jij op iemand verliefd wordt. Kijk hoe je liefdesgeschiedenis mee bepaalt op wie je verliefd wordt.

#10: Erken je zwakte voor foute mannen

Wil jij er niet meer in trappen? Het is nuttig om je zwakte voor de foute partner eerlijk te erkennen, en als je er niet van gediend bent, snel weg te rennen. Maar dat kan erg lastig zijn. De foute partner staat vaak op het goede moment op de juiste plek, kent jouw zwaktes, en geeft jou het gevoel dat het bij jou toch net anders zal lopen dan bij die anderen. De kunst is dus om je rationele verstand te laten triomferen over die vlinders in je buik. En dat is niet altijd even evident, als je het ons vraagt.