Boost je carrière dankzij tips & tricks

Gepubliceerd op 26 november 2019 door ELLE Partner
Boost je carrière dankzij tips & tricks

De wereld draait door - sneller, vluchtiger en complexer dan ooit tevoren. Hoe kun je je als werknemer staande houden in deze snel veranderende context? Tijd voor een verhelderend gesprek met Elke Aelbrecht, Chief Happiness Officer van AXA, over de kracht van veerkracht op de werkvloer.

Het Engelse letterwoord VUCA staat voor Volatility (vluchtigheid), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (gebrek aan duidelijkheid). Kort samengevat de vier pijnpunten waar we in onze ongrijpbare, oncontroleerbare wereld met z'n allen mee te maken krijgen. We staan constant onder druk, raken sneller overprikkeld en burn-out loert om de hoek. De laatste jaren zien we dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor het mentale welzijn van hun werknemers. Bewustwording is één ding, de mindset effectief veranderen blijkt vaak iets moeilijker. Onder het motto 'anders en beter' werkte AXA een innovatief, holistisch programma uit dat aangestuurd wordt door een wellbeing team met Elke Aelbrecht als Chief Hapiness Officere.

Wat is het belang van een Chief Happy Officer in een grote onderneming als AXA?

“We leven in een wereld die veel sneller verandert dan ons brein aankan. Bovenop de werkdruk is er ook extra stress omdat we altijd bereikbaar willen zijn en moeilijker grenzen durven stellen. Tel daarbij nog de impact van sociale media en je begrijpt waarom mensen eronderdoor gaan. Op initiatief van onze CEO investeert het bedrijf in menselijk kapitaal met een doorgedreven, holistisch programma dat hoofdzakelijk inzet op veerkracht. Met resultaat: de laatste vier jaar noteren we niet allen minder afwezigheden en ziekteverzuim, maar zien we vooral meer gelukkige werknemers.”

Hoe werkt die holistische aanpak concreet?

“Met het wellbeing team werken we zowel preventief al curatief. In het eerste geval zorgen we ervoor dat mensen die zich goed voelen, dat ook blijven doen. Daarbij focussen we zowel op het mentale als op het lichamelijke, met aandacht voor gezond eten en voldoende beweging. Anderzijds bieden we gepersonaliserde hulp aan mensen bij wie het wat minder gaat. Onze people managers doorlopen het Axelerate-programma met sessies rond onder andere veerkracht en positief leiderschap. Samen met Pulso (Employee Assistance Program) en Huis voor veerkracht hebben we een aantal trajecten uitgerold voor al onze medewerkers. We willen het taboe rond stress en afwezigheden bespreekbaar maken door in te zetten op een open, constructieve dialoog. Daarnaast coachen we ook kleinere teams en zoeken we oplossingen op maat voor individuele vragen of problemen.”

Welke oplossingen zijn er zoal?

“Soms liggen die voor de hand. Zo kan het houden van korte pauzes de stress al verminderen. Ook het herkennen van signalen van toxische stress helpt om tijdig op de rem te staan. Of helpt een open gesprek met iemand die regelmatig afwezig is. We houden ook contact met collega's die langdurig ziek zijn om de drempel te verlagen wanneer ze terug aan de slag gaan. Via het Employee Assistance Programme heeft elke werknemer jaarlijks recht op zes sessies bij een psycholoog, ook als het om persoonlijke redenen gaat. Die totaalaanpak werpt z'n vruchten af. We zien dat mensen steeds makkelijker de weg vinden naar wellbeing, maar ons werk is nooit af. Ondanks de mooie resultaten bestaat er geen wondermiddel voor 100% happiness.”

Lees meer:

Dit artikel kwam tot stand in rechtstreekse samenwerking met AXA Belgium.
www.axa.be