Discriminatie op het werk, een van de grote twistpunten

Geüpdatet op 12 november 2019 door ELLE Partner
Discriminatie op het werk, een van de grote twistpunten

Om inzicht te krijgen in een van de issues die de sfeer op het werk beïnvloeden, doen we beroep op de ervaring van Actiris, professionals met kennis van de arbeidsmarkt.

Wat moeten we eigenlijk verstaan onder discriminatie op het werk?

Fatima Zibouh, expert en analist discriminatie- en diversiteitsbeleid bij Actiris: “Daar spreken we over wanneer iemand anders wordt behandeld tijdens het selectieproces of tijdens zijn of haar werk.” Gregor Chapelle, CEO van Actiris: “Discriminatie is bij wet verboden en het gevolg van stereotypering of vooroordelen. Er zijn 19 inbreuken waarop de wet betrekking heeft, hoewel er in werkelijkheid nog veel meer zijn.

Het gaat vooral om ras of huidskleur, nationaliteit, nationale of etnische afkomst, maar daarnaast is er ook nog leeftijd, lichamelijke beperking, religieuze overtuiging en seksuele geaardheid.” Zibouh: “We zien dat de discriminatie wijdverbreid is en bijna ons hele publiek treft. In Brussel is 80% van de werkzoekenden van buitenlandse origine. Dat wil zeggen van buitenlandse nationaliteit, in het buitenland geboren of met één van beide ouders die een buitenlandse nationaliteit heeft of in het buitenland is geboren. Reken bij die resterende 20% nog alle jongeren, ouderen, vrouwen, homoseksuelen en mensen met een beperking en je begrijpt meteen dat er dat op het einde van de rit niet veel mensen meer zijn die geen slachtoffer van discriminatie kunnen zijn. Daar komt nog bij dat we beïnvloed kunnen worden door verschillende criteria van discriminatie, wat de zaken nog moeilijker maakt. Vooral voor vrouwen.”

Kan je daar concrete voorbeelden van geven?

Zibouh: “Op mijn afdeling zie ik regelmatig vrouwen die geconfronteerd worden met deze meervoudige discriminatie. Omwille van zwangerschap niet uitgenodigd worden op sollicitatiegesprek of afgewezen worden voor een job is bij wet verboden. Veel vrouwen zijn zich hier niet eens van bewust! De voorbeelden zijn talrijk. Ik herinner me nog een vrouw die in tranen naar me toe kwam omdat ze na elke sollicitatie geweigerd werd door haar leeftijd. Ze was pas 44. Uit de cijfers blijkt dat dit geen alleenstaande gevallen zijn. Het rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen toont aan dat bijna de helft van de dossiers betrekking heeft op discriminatie in de arbeidssector, daarvan houdt 44% verband met moederschap.”

Welk praktisch advies heb je voor mensen die zich het slachtoffer voelen van discriminatie op de arbeidsmarkt?

Zibouh: “Discriminatie heeft een grote impact op het zelfrespect en het zelfvertrouwen. Wanneer je met discriminatie geconfronteerd wordt, is het belangrijk om dit aan te geven aan de bevoegde diensten, zoals de antidiscriminatiedienst van Actiris. Dat is een eerste stap om de realiteit onder ogen te komen, maar ook om structurele oplossingen te vinden. Het is belangrijk om ermee naar buiten te komen en er niet zomaar van uit te gaan dat er toch niets aan gedaan kan worden. Integendeel!"