10 begrippen die in een gendergelijke wereld niet zouden bestaan

Geüpdatet op 19 juni 2019 door ELLE België
10 begrippen die in een gendergelijke wereld niet zouden bestaan

We worden allemaal geboren zonder besef van gender, maar ergens tijdens onze opvoeding worden we bewust gemaakt van verschillen tussen de geslachten. Eens volwassen, is het onvermijdelijk en worden we hoe dan ook in grote of kleine maten geconfronteerde met seksistisch gedrag of uitspraken.

The struggle is real, dat bewijst deze nieuwe vocabulaire, die voor de meeste vrouwen maar al te herkenbaar zal klinken. De volgende termen zouden in een gendergelijke wereld niet mogen bestaan:

1/

job-vrouwen-woord-gender#1 Mansplaining

'Mansplaining' dook voor het eerst op in Rebecca Solnit's essay 'Men Explain Things to Me'. Daarin komt de anekdote aan bod van een over-zelfzekere man, die op een feestje, aan de auteur haar eigen boek uitlegt. Een ervaring die vele vrouwen zich levendig kunnen inbeelden. In het algemeen betekent 'mansplaining', de neiging van mannen om dingen aan vrouwen uit te leggen, ongeacht of dat nodig is, er simpelweg van uitgaande dat vrouwen bepaalde dingen moeilijker begrijpen, 'omdat ze een vrouw zijn'.

#2 Manterrupting

"Manterrupting' valt onder dezelfde categorie als 'Mansplaining'. Dit woord gaat over de situatie waarin mannen, vrouwen zonder reden onderbreken, meestal in de werkomgeving. Hoewel vrouwen mannen uiteraard ook onderbreken, blijkt dat tijdens business meetings 75% van de tijd een man aan het woord is.

2/

job-vrouwen-woord-gender

#3 Bropriating

'Bropriating' slaat op de situatie waarin mannen 'genderdoof' lijken voor voorstellen van vrouwen, om die vervolgens als hun eigen idee op tafel te leggen.

Ter illustratie:

Vrouwelijk collega: 'Weet je, ik denk dat X een goed oplossing zou zijn voor deze uitdaging die we bespreken.'

Geen reactie op de suggestie en random verdere discussie.

Mannelijke collega: 'We zouden dit moeten proberen: X.'

Iedereen: 'Ja, je hebt gelijk. X is een brilliant idee!'

Vervolgens proberen alle vrouwelijke aanwezigen niet 'agressief', 'onprofessioneel' of 'emotioneel' over te komen. Uiteraard zijn de vrouwen die niet reageren op het voorstel mee verantwoordelijk, maar ze zijn ook deel van de oplossing. Dit is wat de vrouwen die in het kabinet van Obama werkten, hierop gevonden hebben. Wanneer een vrouwelijke collega een voorstel deed, werd dit door de andere vrouwen herhaald met verwijzing naar de bron, tot niemand het nog kon negeren. Voilla.

#3 Catcalling

Catcalls zijn de meest zichtbare vorm van het fenomeen dat vrouwen meer op hun uiterlijk worden beoordeeld dan mannen. Mannen roepen simpelweg hun mening over straat en vrouwen worden geacht hier mee om te gaan. Blijkbaar mogen mannen hun mening over alles en iedereen publiekelijk delen.

3/

 job-vrouwen-woord-gender

#5 Glazen plafond (of de plakkende vloer)

Na het hele Hillary verhaal heeft deze term weinig uitleg nodig, maar het verwijst dus naar het feit dat vrouwen maar tot een bepaald niveau kunnen opklimmen in de hiërarchie van een bedrijf.

#6 Loonkloof

De loonkloof is een moeilijk te ontmaskeren fenomeen. Ongeveer 48% van de loonkloof kan verklaard worden door de verschillende posities die mannen en vrouwen invullen op de arbeidsmarkt, maar voor de overige 52% blijkt geen verklaring … Probeer dat maar eens te mansplainen!

4/

job-vrouwen-woord-gender

#7 Menstruhater

Deze term duidt op mannen, die elke vorm van vrouwelijke emotie afschuiven op 'de tijd van de maand' en daarmee elke uiting van vrouwelijke meningen of gevoelens ondermijnen.

#8 Stenographucker

De 'stenographucker' is de collega, die vrouwen steevast als secretaresses blijft beschouwen en aanspreken. 'Zou jij wat notities kunnen nemen?' vraagt hij op onschuldige toon tijdens een meeting aan één van de vrouwen die aanwezig zijn.

5/

job-vrouwen-woord-gender

#9 The Lacthater

De 'lacthater' is ervan overtuigd dat vrouwen niet tegelijk toegewijd aan hun job en aan hun gezin kunnen zijn. Bewust of onbewust zal zo'n lacthater minder geïnteresseerd zijn in een CV van Carla dan in die van Vincent.

#10 Tomboy

Een term die gebaseerd is op uiterlijk en interesses, die zogezegd niet eigen zijn aan meisjes. Laat ons hopen dat dankzij de androgyne mode hype, deze term binnenkort misschien niet meer van toepassing zal zijn.

(stagiaire: Isabelle Leempoels)